Kategoriler
Ana Sayfa Eğitimler Genel

İstanbul Yeni Grup 30 Kasım 2019 Başlıyor

Kuşaklar boyu aktarılarak kişiyi koşullandıran aile kalıpları  ve sistem dinamikleri görünmez bir biçimde bizi şekillendirir ve yaşamsal önemde bizi etkilerler. İnsanı hasta eden ve mevcut potansiyelini kullanmasını engelleyen bu dinamikleri anlamadan ve üzerinde çalışmadan olumlu anlamda ciddi bir değişimden, iyileşmeden ve kişisel bir gelişimden bahsetmemiz neredeyse mümkün değildir.

Göksel Karabayır

Bu program Konstelasyon çalışmaları metoduyla kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 • Programın süresi 2 yıldır.
 • Katılım 20 kişilik bir grupla sınırlı olacaktır.
 • Programın başlangıç tarihi 2019 yılının KASIM ayı olacak ve iki yıl süresince Temmuz ve Ağustos ayları hariç her ay bir defa bir tam günlük (CUMARTESİ) bir araya gelmelerle gerçekleştirilecektir.
 • Program başlangıç saati 10:00 bitiş saati 16:00 olacaktır.
 • Öğlende 45 dakika ara verilecektir. İki yıllık program  takvimi, grup oluştuktan sonra katılımcılara programının başlangıcından önce verilecektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Modül 1- Temel Düzey

-Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)
-Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşım
-Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
-Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
-Birincil ve ikincil duygular
-Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
-İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
-Temsilci algısı fenomeni
-Ayna nöronlar
-Morfogenetik alanlar
-Kuantum teorisi

Modül 2- Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Sistemik çalışmanın temel prensipleri
-Bağlanma ihtiyacı
-Alma ve verme dengesi
-Aidiyet
-Vicdan tanımlaması
-Düzen nedir?
-Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması
-Evrensel vicdan

Modül 3- Hasta Eden Dinamikler ve Dolanıklıklar

-Ebeveynleşme
-Üstlenilmiş duygular
-Çifte aktarım
-Gizli sadakatler (senin yerine ben)
-Özdeşleşmeler (katille, kurbanla yada her ikisiyle, ilk sevgili ile v.b.)

Modül 4- Sistemler Nasıl Etkilenir?

-Hastalıklar
-Kayıplar, kürtaj, intihar
-Kazalar, travma, savaşın etkileri
-Evlat edinme, evlatlık verilme
-Göçler, kültürel farklılıklar

Modül 5- Niyet Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Bağlanma süreci
-Sembiyotik ihtiyaçlar
-Ruhta bölünmeler
-Sembiyoz ve otonomi
-Yaşamda kalma stratejileri

Modül 6- Pratik Uygulamalar

-Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları
-Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek
-Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

Modül 7- Yardım Etme Sanatı

-Ön koşullar
-Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu
-Danışanla meta düzlemde çalışmak
-Güven, mütevazi olma, haddini bilme
-Korkusuz ve niyetsiz yardım
-Bilinmeyene teslimiyet
-Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma
-Profesyonel burn-out’dan kaçınma

Modül 8- Erken Dönem Kesintileri

-Annenin doğumda ölümü
-Ebeveynlerin ölümü
-Ebeveynlerden ayrı kalma
-Çalışma tekniğinin anlaşılması

Modül 9-Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

-Prensipler ve teknikler
-Genogram hazırlama
-Değişik çalışma teknikleri

Modül 10-Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

-Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları
-Temel prensipler
-Temel dinamikler
-Temel semptomlar
-Çalışma teknikleri
-Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?
-İş yaşamındaki temel projeksiyonlar
-Kişiyle mevkiyi karıştırma
-Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?
-Düzenler
-Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları
-Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar
-Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları

Kategoriler
Ana Sayfa Genel

Yeni Bursa Grubu Ekim 2019

Kuşaklar boyu aktarılarak kişiyi koşullandıran aile kalıpları  ve sistem dinamikleri görünmez bir biçimde bizi şekillendirir ve yaşamsal önemde bizi etkilerler. İnsanı hasta eden ve mevcut potansiyelini kullanmasını engelleyen bu dinamikleri anlamadan ve üzerinde çalışmadan olumlu anlamda ciddi bir değişimden, iyileşmeden ve kişisel bir gelişimden bahsetmemiz neredeyse mümkün değildir.

Göksel Karabayır

Bu program Konstelasyon çalışmaları metoduyla kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 • Programın süresi 2 yıldır.
 • Katılım 20 kişilik bir grupla sınırlı olacaktır.
 • Programın başlangıç tarihi 2019 yılının KASIM ayı olacak ve iki yıl süresince Temmuz ve Ağustos ayları hariç her ay bir defa bir tam günlük (CUMARTESİ) bir araya gelmelerle gerçekleştirilecektir.
 • Program başlangıç saati 10:00 bitiş saati 16:00 olacaktır.
 • Öğlende 45 dakika ara verilecektir. İki yıllık program  takvimi, grup oluştuktan sonra katılımcılara programının başlangıcından önce verilecektir.
 • Programının yapılacağı yer: FSM Blv.Bahar sitesi C blok No:96 K:3 D:5 Nilüfer/Bursa
  Ayrıntılı bilgi için Tel:0 224 245 20 75  GSM: 0 533 399 27

PROGRAM İÇERİĞİ

Modül 1- Temel Düzey

-Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)
-Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşım
-Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
-Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
-Birincil ve ikincil duygular
-Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
-İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
-Temsilci algısı fenomeni
-Ayna nöronlar
-Morfogenetik alanlar
-Kuantum teorisi

Modül 2- Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Sistemik çalışmanın temel prensipleri
-Bağlanma ihtiyacı
-Alma ve verme dengesi
-Aidiyet
-Vicdan tanımlaması
-Düzen nedir?
-Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması
-Evrensel vicdan

Modül 3- Hasta Eden Dinamikler ve Dolanıklıklar

-Ebeveynleşme
-Üstlenilmiş duygular
-Çifte aktarım
-Gizli sadakatler (senin yerine ben)
-Özdeşleşmeler (katille, kurbanla yada her ikisiyle, ilk sevgili ile v.b.)

Modül 4- Sistemler Nasıl Etkilenir?

-Hastalıklar
-Kayıplar, kürtaj, intihar
-Kazalar, travma, savaşın etkileri
-Evlat edinme, evlatlık verilme
-Göçler, kültürel farklılıklar

Modül 5- Niyet Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Bağlanma süreci
-Sembiyotik ihtiyaçlar
-Ruhta bölünmeler
-Sembiyoz ve otonomi
-Yaşamda kalma stratejileri

Modül 6- Pratik Uygulamalar

-Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları
-Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek
-Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

Modül 7- Yardım Etme Sanatı

-Ön koşullar
-Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu
-Danışanla meta düzlemde çalışmak
-Güven, mütevazi olma, haddini bilme
-Korkusuz ve niyetsiz yardım
-Bilinmeyene teslimiyet
-Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma
-Profesyonel burn-out’dan kaçınma

Modül 8- Erken Dönem Kesintileri

-Annenin doğumda ölümü
-Ebeveynlerin ölümü
-Ebeveynlerden ayrı kalma
-Çalışma tekniğinin anlaşılması

Modül 9-Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

-Prensipler ve teknikler
-Genogram hazırlama
-Değişik çalışma teknikleri

Modül 10-Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

-Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları
-Temel prensipler
-Temel dinamikler
-Temel semptomlar
-Çalışma teknikleri
-Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?
-İş yaşamındaki temel projeksiyonlar
-Kişiyle mevkiyi karıştırma
-Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?
-Düzenler
-Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları
-Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar
-Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları

Bu program Konstelasyon çalışmaları metoduyla kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sunmayı amaçlamaktadır. Programın süresi 2 yıldır. Katılım 20 kişilik bir grupla sınırlı olacaktır. Programın başlangıç tarihi 2019 yılının Ekim ayı olacak ve iki yıl süresince Temmuz ve Ağustos ayları hariç her ay bir defa bir tam günlük (Pazar) bir araya gelmelerle gerçekleştirilecektir. Program başlangıç saati 10:00 bitiş saati 16:00 olacaktır. Aylık Ücret:450 tl Öğlende 45 dakika ara verilecektir. İki yıllık program takvimi, grup oluştuktan sonra katılımcılara programının başlangıcından önce verilecektir. Katılmak isteyenlerin, kişisel bilgilerini e-mail yoluyla bize ulaştırmaları gerekmektedir. Göksel Karabayır ile yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından grup oluşturulacaktır.

Kategoriler
Events Genel

İzmir’de Göksel Karabayır ile Aile, Organizasyon, İş, Travma ve Niyet Konstelasyon Çalışmaları – 4 Mayıs 2019

KONSTELASYON DANIŞMANLIK

 

Uluslararası Konstelasyon Çalışmaları

Danışmanlık Merkezi

 

 

GÖKSEL KARABAYIR  İLE  AİLE, ORGANİZASYON, İŞ, TRAVMA VE NİYET

KONSTELASYON ÇALIŞMALARI

 

İZMİR GRUP ÇALIŞMASI   4 mayıs  CUMARTESİ

 

Bireysel ve Grup Çalışmaları Randevu için:

Gsm: +90 533 399 27 52+0533 387 33 69

Çalışma Yeri: SGK Eğitim ve Dinlenme tesisi

 

Atatürk caddesi no:220 Gündoğdu meydanı 1.Kordon Alsancak/İzmir
Çalışma başlama saati: 10:00                  Çalışma bitiş saati: 17:00

 

Lütfen ilgileneceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşın.

 

Konstelasyon Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız

www.konstelasyon.com       www.gokselkarabayir.com

 

Kimler Konstelasyon Çalışmalarından Faydalanabilir?

 

 • Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar.
 • Dış çevreden gelen tetiklemelerle düzensiz ortaya çıkabilen öfke patlamaları yaşayanlar.
 • Alkol, uyuşturucu  bağımlılığı yaşayanlar.
 • Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz kalanlar.
 • İlişkilerde yaşanan başarısızlıkların, karışıklıkların ve kargaşaların tarafları (Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar ile)
 • Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
 • Depresyon ve mutsuzluk yaşayanlar.
 • İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
 • Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket sahipleri, yöneticiler, departmanlar, çalışanlar).
 • Yaşamının yönünü amacını kaybettiğini düşünenler.
 • Tekrarlayan kazalar.
 • Kişisel yaratıcılığımızı ve otonomimizi kaybetmeden iç içe olduğumuz gruplara ait olmakta zorlananlar.
 • Kişisel göçler ya da daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
 • Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
 • Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da ayrı kalmak durumunda olanlar.
 • Aile sisteminde kaderi ağır olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
 • Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını çıkartamayıp mutsuz olanlar.
 • Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
 • İş yaşamında, bireyler ya da departmanlar arası yaşanan çatışmalar.
 • Aile sistemindeki dinamikleri, iş yaşamına (patronuna, yöneticisine ya da çalışma arkadaşlarına) yansıtanlar.
 • Şirket değiştirmeli miyim? Kendi işimi kurmalı mıyım?
 • Zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılarla yaşamlarını belirli sınırlara hapsolmuş biçimde sürdürenler.
 • Hastalıklar ve kronik sağlık problemleri yaşayanlar.

 

 

 

 

 

Konstelasyon Danışmanlık

Uluslararası Konstelasyon Çalışmaları

Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Gsm  : +90 533 399 27 52

Tel     : 0533 387 33 69  +90 224 245 20 75

Mete Cd. Park Apt. No:24 Kat:6  Gezi Parkı  Taksim / İstanbul

F.S.M. Blv.Bahar Sit. C Blk. No:96 K:3 D:5   Nilüfer / Bursa

Email : info@konstelasyon.com

Web   : www.konstelasyon.com    www.gokselkarabayir.com

 

Bizden e-mail almak istemiyorsanız lütfen bildiriniz.

 

Kategoriler
Genel

GÖKSEL KARABAYIR ile BONJUK BAY’DE KONSTELASYON ÇALIŞMALARI

Çalışmamız  31 Temmuz – 3 Ağustos 2017 tarihlerinde

3 tam gün olarak muhteşem bir doğanın içinde Boncuk Koyunda gerçekleşecektir.

Katılımcıların kişisel çalışmaları yapılacaktır.

 Aile Konstelasyonları ve Niyet Konstelasyonları,

Organizasyon Konstelasyonları ve “NİYET RESMİ” ile çalışma gibi

yeni tekniklerle çalışma fırsatı.

Konstelasyon Kolaylaştırıcısı ve Eğitmeni Kimliği 

İstanbul Kabataş Erkek Liseli . İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ikinci lisans, İticü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans ve son 15 yıldır

A.B.D.’nde San Fransisco, Meksika’da Haciende Vista Harmosa, Avustralya’da Sydney, İngiltere’de Londra ve Bristol,Almanya’da Münih, Berlin, Bad Reichenhall ve Bernried,

Avusturya’da Pichl, Salzburg, Hollanda’da Groningen, İsrail’de Tel Aviv ,Yunanistan’da Atina gibi dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de Konstelasyon Çalışmaları yapmaktadır.

Kurucusu olduğu UKDEM çatısı altında aşağıdaki kitaplar Türkçe okurlara sunulmuştur .

Bert Hellinger ‘’Sevgiyle Yükselmek (Bir Oluş Felsefesi)’’

Prof. Dr. Franz Ruppert ‘’Travma, Bağlanma ve Aile Konstelasyonları (Ruhun Yaralarını Anlamak ve İyileştirmek)’’

Prof. Dr. Franz Ruppert ‘’Ruhtaki Bölünmeler (Aile Diziminden Travma Konstelasyonlarına)’’

Prof. Dr. Franz Ruppert ‘’Travmatik Yaşantılar ( Sembiyoz ve Otonomi)’’

Vivian Broughton ‘’ Bireysel Terapi Bağlamında Konstelasyon Çalışmaları’’

*** Konstelasyon: Bir sistem içerisindeki öğelerin birbirine göre konumu, durumu ve birbirini etkilemesi.

Program:

31 Temmuz tesise giriş 14:00 ilk çalışma

1,2,3 Ağustos Konstelasyon Çalışmaları

Çalışma Saatleri: 10:00 – 13:00 * 16:00 – 19:00

3 Ağustos öğleden sonra tesisten ayrılış.
Çalışma Yeri: Bonjuk Bay

Marmaris Muğla Yolu, Çamlı Köyü, Muğla

Kimler Konstelasyon Çalışmalarından Faydalanabilir?

 • Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar.
 • Dış çevreden gelen tetiklemelerle düzensiz ortaya çıkabilen öfke patlamaları yaşayanlar.
 • Alkol ve uyuşturucu problemi yaşayanlar.
 • Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz kalanlar.
 • İlişkilerde yaşanan başarısızlıkların, karışıklıkların ve kargaşaların tarafları (Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar ile)
 • Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
 • Huzursuzluk, gerginlik, yoğun endişe ve mutsuzluk yaşayanlar.
 • İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
 • Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket sahipleri, yöneticiler, departmanlar, çalışanlar).
 • Yaşamının yönünü amacını kaybettiğini düşünenler.
 • Tekrarlayan kazalar.
 • Kişisel yaratıcılığımızı ve otonomimizi kaybetmeden iç içe olduğumuz gruplara ait olmakta zorlananlar.
 • Kişisel göçler ya da daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
 • Önceki kuşakların çözemediğikonulara dolanık yaşayanlar.
 • Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
 • Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da ayrı kalmak durumunda olanlar.
 • Aile sisteminde kaderi ağır olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
 • Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını çıkartamayıp mutsuz olanlar.
 • Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
 • İş yaşamında, bireyler ya da departmanlar arası yaşanan çatışmalar.
 • Aile sistemindeki dinamikleri, iş yaşamına (patronuna, yöneticisine ya da çalışma arkadaşlarına) yansıtanlar.
 • Şirket değiştirmeli miyim? Kendi işimi kurmalı mıyım?
 • Zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılarla yaşamlarını belirli sınırlara hapsolmuş biçimde sürdürenler.

 

Rezervasyonlarınız için dream@bonjukbay.com a mail gönderebilir veya 05373828200 nolu telefonu arayabilirsiniz.

UKDEM

Uluslararası Konstelasyonlar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Tel     : +90 533 399 27 52

Email : info@konstelasyon.com    www.konstelasyon.com   www.gokselkarabayir.com

Kategoriler
Genel

GÖKSEL KARABAYIR İLE KAZ DAĞLARI’NDA AİLE, ORGANİZASYON, İŞ VE NİYET KONSTELASYON ÇALIŞMALARI

13/16 TEMMUZ 2017  (12 Temmuz gece çıkışlı)

12 Temmuz Çarşamba saat 23.00 de yola çıkış,
13 – 14 – 15 Temmuz Endes Kamp’ta konaklama,
16 Temmuz Pazar öğlen saatlerinde Endes Kamptan çıkış
Doğal bir ortamda şehrin kalabalığı, gürültüsü ve yoğunluğundan sıyrılıp içsel ilerleyişinize yönelmek ister misiniz?
Konstelasyon çalışmalarını Endes Kamp’ın mütevazi ve mistik doğası ile buluşturuyoruz.

Evlerimizde WC DUŞ, sıcak su mevcuttur. Her evin kendine ait sebze bahçesi var, kendi sebzelerinizi sulayabilir, çapalayabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz ürünü dalından koparıp afiyetle yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe olup, yemeklerimiz Ege mutfağının zengin çeşitlerinden ve zeytinyağlı olarak sunulmaktadır. Aileniz ve sevdiklerinizle nehir kenarındaki sedirlerde uzanıp su ve bülbül sesleri eşliğinde kitabınızı okuyabilir, sohbet edebilir ve hatta geceleri yıldızları seyredebilirsiniz.
Konstelasyon Çalışmaları her gün 10:00 – 13:00 ve 16:00 – 19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kimler Konstelasyon Çalışmalarından Faydalanabilir?

 • Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar.
 • Dış çevreden gelen tetiklemelerle düzensiz ortaya çıkabilen öfke patlamaları yaşayanlar.
 • Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz kalanlar.
 • İlişkilerde yaşanan başarısızlıkların, karışıklıkların ve kargaşaların tarafları (Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar ile)
 • Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
 • Mutsuzluk yaşayanlar.
 • İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
 • Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket sahipleri, yöneticiler, departmanlar, çalışanlar).
 • Yaşamının yönünü amacını kaybettiğini düşünenler.
 • Tekrarlayan kazalar.
 • Kişisel yaratıcılığımızı ve otonomimizi kaybetmeden iç içe olduğumuz gruplara ait olmakta zorlananlar.
 • Kişisel göçler ya da daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
 • Kişisel  yaşayanlar ya da önceki kuşakların yaşadığı  dolanık yaşamlar.
 • Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
 • Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da ayrı kalmak durumunda olanlar.
 • Aile sisteminde kaderi ağır olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
 • Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını çıkartamayıp mutsuz olanlar.
 • Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
 • İş yaşamında, bireyler ya da departmanlar arası yaşanan çatışmalar.
 • Aile sistemindeki dinamikleri, iş yaşamına (patronuna, yöneticisine ya da çalışma arkadaşlarına) yansıtanlar.
 • Şirket değiştirmeli miyim? Kendi işimi kurmalı mıyım?
 • Zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılarla yaşamlarını belirli sınırlara hapsolmuş biçimde sürdürenler.

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • 3 gece tam pansiyon konaklama
 • Göksel Karabayır ile 3 günlük grup konstelasyonu çalışmaları
 • İstanbul – Endes kamp arası gidiş / dönüş özel otobüs ile transfer
 • Yolculuk sigortası
 • 2 kişilik ağaç evlerde kişi başı ücret
Kategoriler
Genel

50+1.Doğum Gününe Özel Göksel Karabayır ile Konstelasyon Çalışmaları

Seminer ve çalışmalar  6 – 7 Mayıs 2017 tarihlerinde

2 tam gün olarak gerçekleşecektir.

Katılımcılar arasından,  talep edenlerden en az 10 kişi ile kişisel çalışma yapılacaktır.

Aile Konstelasyonları ve Niyet Konstelasyonları,

Organizasyon Konstelasyonları ve “NİYET RESMİ” ile çalışma gibi yeni teknikler görme fırsatı.

Konstelasyon Kolaylaştırıcısı Kimliği

İstanbul Kabataş Erkek Liseli . İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ikinci lisans, İticü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans ve son 15 yıldır

A.B.D.’nde San Fransisco, Meksika’da Haciende Vista Harmosa, Avustralya’da Sydney, İngiltere’de Londra ve Bristol,Almanya’da Münih, Berlin, Bad Reichenhall ve Bernried,

Avusturya’da Pichl, Salzburg, Hollanda’da Groningen, İsrail’de Tel Aviv ,Yunanistan’da Atina gibi dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de Konstelasyon Çalışmaları yapmaktadır.

 

Kurucusu olduğu UKDEM çatısı altında aşağıdaki kitaplar Türkçe okurlara sunulmuştur .

Bert Hellinger ‘’Sevgiyle Yükselmek (Bir Oluş Felsefesi)’’

Prof. Dr. Franz Ruppert ‘’Travma, Bağlanma ve Aile Konstelasyonları (Ruhun Yaralarını Anlamak ve İyileştirmek)’’

Prof. Dr. Franz Ruppert ‘’Ruhtaki Bölünmeler (Aile Diziminden Travma Konstelasyonlarına)’’

Prof. Dr. Franz Ruppert ‘’Travmatik Yaşantılar ( Sembiyoz ve Otonomi)’’

Vivian Broughton ‘’ Bireysel Terapi Bağlamında Konstelasyon Çalışmaları’’

*** Konstelasyon: Bir sistem içerisindeki öğelerin birbirine göre konumu, durumu ve birbirini etkilemesi.

Çalışma Saatleri:

Cumartesi : 10.00-17.00

Pazar: 10.00-15.00

Çalışma Yeri: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

Halaskargazi Caddesi No : 168 Şişli/İstanbul (Eski Kent Sineması)

Çalışma Ücreti: 220 TL KDV DAHİL

Kimler Konstelasyon Çalışmalarından Faydalanabilir?

 • Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar.
 • Dış çevreden gelen tetiklemelerle düzensiz ortaya çıkabilen öfke patlamaları yaşayanlar.
 • Alkol ve uyuşturucu problemi yaşayanlar.
 • Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz kalanlar.
 • İlişkilerde yaşanan başarısızlıkların, karışıklıkların ve kargaşaların tarafları (Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar ile)
 • Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
 • Huzursuzluk, gerginlik, yoğun endişe ve mutsuzluk yaşayanlar.
 • İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
 • Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket sahipleri, yöneticiler, departmanla, çalışanlar).
 • Yaşamının yönünü amacını kaybettiğini düşünenler.
 • Tekrarlayan kazalar.
 • Kişisel yaratıcılığımızı ve otonomimizi kaybetmeden iç içe olduğumuz gruplara ait olmakta zorlananlar.
 • Kişisel göçler ya da daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
 • Önceki kuşakların çözemediği konulara dolanık yaşayanlar.
 • Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
 • Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da ayrı kalmak durumunda olanlar.
 • Aile sisteminde kaderi ağır olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
 • Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını çıkartamayıp mutsuz olanlar.
 • Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
 • İş yaşamında, bireyler ya da departmanlar arası yaşanan çatışmalar.
 • Aile sistemindeki dinamikleri, iş yaşamına (patronuna, yöneticisine ya da çalışma arkadaşlarına) yansıtanlar.
 • Şirket değiştirmeli miyim? Kendi işimi kurmalı mıyım?
 • Zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılarla yaşamlarını belirli sınırlara hapsolmuş biçimde sürdürenler.

Kayıt yaptırmak için telefon ve e-mail yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

Kategoriler
Genel

GÖKSEL KARABAYIR İLE KONSTELASYON ÇALIŞMALARI BURSA GRUBU

Konstelasyon Çalışmaları Bursa Danışmanlık Grubumuzun Ocak 2017 itibari ile çalışmalarına başlayacağını sizlere bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

2017 yılı  tarihleri aşağıda belirtilmiştir.  için 4 kişilik daha yerimiz mevcuttur, katılmak isteyenlerin bizimle ileşitime geçmesini rica ederiz.

 Çalışma saatleri 09:30 – 17:30

 2017 TAKVİMİ

 11 Ocak Çarşamba

22 Şubat Çarşamba

22 Mart Çarşamba

19 Nisan Çarşamba

10 Mayıs Çarşamba

14 Haziran Çarşamba

20 Eylül Çarşamba

18 Ekim Çarşamba

15 Kasım Çarşamba

20 Aralık Çarşamba

programının içeriği aşağıda bulunmaktadır.

Kuşaklar boyu aktarılarak kişiyi koşullandıran aile kalıpları  ve sistem dinamikleri görünmez bir biçimde bizi şekillendirir ve yaşamsal önemde bizi etkilerler. İnsanı hasta eden ve mevcut potansiyelini kullanmasını engelleyen bu dinamikleri anlamadan ve üzerinde çalışmadan olumlu anlamda ciddi bir değişimden, iyileşmeden ve kişisel bir gelişimden bahsetmemiz neredeyse mümkün değildir.

Göksel Karabayır

Bu program Konstelasyon çalışmaları metoduyla kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sunmayı amaçlamaktadır.

programının süresi 2 yıldır, iki yıl süresince Temmuz ve Ağustos ayları hariç her ay bir defa bir araya gelmelerle gerçekleştirilecektir.

İki yıllık program takvimi, grup oluştuktan sonra katılımcılara programının başlangıcından önce verilecektir.

Programa katılmak isteyenlerin, kişisel bilgilerini e-mail yoluyla bize ulaştırmaları gerekmektedir.

Göksel Karabayır ile yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından grup oluşturulacaktır.

 

 programının yeri: Konstelasyon Danışmanlık

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Bahar Sit. No:96 C Blok K.3 D.5 Nilüfer/ BURSA

 

Konstelasyon Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız  www.konstelasyon.com

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 

Modül 1- Temel Düzey

-Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)

-Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşım
-Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
-Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
-Birincil ve ikincil duygular
-Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
-İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
-Temsilci algısı fenomeni

-Ayna nöronlar

-Morfogenetik alanlar

-Kuantum teorisi

 

Modül 2- Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Sistemik çalışmanın temel prensipleri
-Bağlanma ihtiyacı
-Alma ve verme dengesi

-Aidiyet
-Vicdan tanımlaması

-Düzen nedir?
-Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması

-Evrensel vicdan

 

Modül 3- Hasta Eden Dinamikler ve Dolanıklıklar

-Ebeveynleşme
-Üstlenilmiş duygular

-Çifte aktarım
-Gizli sadakatler (senin yerine ben)
-Özdeşleşmeler (katille, kurbanla yada her ikisiyle, ilk sevgili ile v.b.)
Modül 4- Sistemler Nasıl Etkilenir?

-Hastalıklar
-Kayıplar, kürtaj, intihar
-Kazalar, savaşın etkileri
-Evlat edinme, evlatlık verilme
-Göçler, kültürel farklılıklar

 

Modül 5- Travma Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Travma nedir?

-Travma türleri ve etkileri

-Yaşanmış travmaların kuşaklar boyu aktarımı

-Bağlanma süreci

-Sembiyotik ihtiyaçlar ve travma aktarımı

-Üretilen travma alanına dolanma

-Ruhta bölünmeler

-Sembiyoz ve otonomi

 

Modül 6- Pratik Uygulamalar

-Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları

-Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek

-Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

 

Modül 7- Yardım Etme Sanatı

-Ön koşullar

-Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu

-Danışanla meta düzlemde çalışmak

-Güven, mütevazi olma, haddini bilme

-Korkusuz ve niyetsiz yardım

-Bilinmeyene teslimiyet

-Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma

-Profesyonel burn-out’dan kaçınma

 

Modül 8- Erken Dönem Kesintileri

-Annenin doğumda ölümü

-Ebeveynlerin ölümü

-Ebeveynlerden ayrı kalma

-Çalışma tekniğinin anlaşılması

 

Modül 9-Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

-Prensipler ve teknikler

-Genogram hazırlama

-Değişik çalışma teknikleri

 

Modül 10-Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

 -Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları

-Temel prensipler

-Temel dinamikler

-Temel semptomlar

-Çalışma teknikleri

-Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?

-İş yaşamındaki temel projeksiyonlar

-Kişiyle mevkiyi karıştırma

-Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?

-Düzenler

-Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları

Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar

-Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları

Kategoriler
Genel

GÖKSEL KARABAYIR İLE KONSTELASYON ÇALIŞMALARI İSTANBUL YENİ EĞİTİM GRUBU

GÖKSEL KARABAYIR İLE KONSTELASYON ÇALIŞMALARI

İSTANBUL YENİ  GRUP

 

Kuşaklar boyu aktarılarak kişiyi koşullandıran aile kalıpları  ve sistem dinamikleri görünmez bir biçimde bizi şekillendirir ve yaşamsal önemde bizi etkilerler. İnsanı hasta eden ve mevcut potansiyelini kullanmasını engelleyen bu dinamikleri anlamadan ve üzerinde çalışmadan olumlu anlamda ciddi bir değişimden, iyileşmeden ve kişisel bir gelişimden bahsetmemiz neredeyse mümkün değildir.

Göksel Karabayır

Bu program Konstelasyon çalışmaları metoduyla kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programının süresi 2 yıldır. Katılım 15kişilik bir grupla sınırlı olacaktır. Programın başlangıç tarihi 27 Ocak 2018olacak ve iki yıl süresince Temmuz ve Ağustos ayları hariç her ay bir defa bir tam günlük (Cumartesi) bir araya gelmelerle gerçekleştirilecektir.

Program başlangıç saati  Cumartesi 10:00 bitiş saati 16:00

Öğlende 1 saat ara verilecektir.

tarih detaylarını göreceğiniz bazı aylar, öğrencilerin farklı çalışma teknikleri görmesi açısından yurt dışından gelen çok değerli hocalarımızın seminer  tarihlerine planlanmıştır.

Bu aylarda eğitim ücretinde oluşacak fiyat farkları eğitim tarihlerinin yanında belirtilmiştir.

 

2018 YILI PROGRAM TARİHLERİ

14-15 OCAK ( Vivian Broughton)

27 OCAK

24-ŞUBAT

17 MART

24-25 MART (Vivian Broughton))

28 NİSAN

12 MAYIS

18-19-20 MAYIS ( Cecilio Regojo )

09 HAZİRAN

15 EYLÜL

20 EKİM

17 KASIM

23-24-25 KASIM (Cecilio Regojo)

15 ARALIK

 

Programa katılmak isteyenlerin, kişisel bilgilerini e-mail yoluyla bize ulaştırmaları gerekmektedir.

Göksel Karabayır ile yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından grup oluşturulacaktır.

Eğitim programının yeri: Bilgi Paylaşım Merkezi

Mete Cad. Partk Apt. No:24 K:6 Gezi Parkı Taksim / İSTANBUL

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Modül 1- Temel Düzey

-Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)

-Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşım
-Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
-Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
-Birincil ve ikincil duygular
-Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
-İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
-Temsilci algısı fenomeni

-Ayna nöronlar

-Morfogenetik alanlar

-Kuantum teorisi

 

Modül 2- Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Sistemik çalışmanın temel prensipleri
-Bağlanma ihtiyacı
-Alma ve verme dengesi

-Aidiyet
-Vicdan tanımlaması

-Düzen nedir?
-Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması

-Evrensel vicdan

 

Modül 3- Hasta Eden Dinamikler ve Dolanıklıklar

-Ebeveynleşme
-Üstlenilmiş duygular

-Çifte aktarım
-Gizli sadakatler (senin yerine ben)
-Özdeşleşmeler (katille, kurbanla yada her ikisiyle, ilk sevgili ile v.b.)
Modül 4- Sistemler Nasıl Etkilenir?

-Hastalıklar
-Kayıplar, kürtaj, intihar
-Kazalar, savaşın etkileri
-Evlat edinme, evlatlık verilme
-Göçler, kültürel farklılıklar

 

Modül 5-  Konstelasyon Yöntemini ve İşleyişi

-Yaşanmış dolanıklıkların kuşaklar boyu aktarımı

-Bağlanma süreci

-Sembiyotik ihtiyaçlar

-Ruhta bölünmeler

-Sembiyoz ve otonomi

 

Modül 6- Pratik Uygulamalar

-Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları

-Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek

-Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

 

Modül 7- Yardım Etme Sanatı

-Ön koşullar

-Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu

-Danışanla meta düzlemde çalışmak

-Güven, mütevazi olma, haddini bilme

-Korkusuz ve niyetsiz yardım

-Bilinmeyene teslimiyet

-Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma

-Profesyonel burn-out’dan kaçınma

 

Modül 8- Erken Dönem Kesintileri

-Annenin doğumda ölümü

-Ebeveynlerin ölümü

-Ebeveynlerden ayrı kalma

-Çalışma tekniğinin anlaşılması

 

Modül 9-Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

-Prensipler ve teknikler

-Genogram hazırlama

-Değişik çalışma teknikleri

 

Modül 10-Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

 -Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları

-Temel prensipler

-Temel dinamikler

-Temel semptomlar

-Çalışma teknikleri

-Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?

-İş yaşamındaki temel projeksiyonlar

-Kişiyle mevkiyi karıştırma

-Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?

-Düzenler

-Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları

Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar

-Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları

 

Kategoriler
Genel

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ”ORGANİZASYONLARDAKİ SİSTEM DİNAMİKLERİ”

jan jacob stam resim

Uluslararası Çalışmamız üçer günlük dört modül şeklinde gerçekleştirilecektir. Her bir modülün konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Grup 34 kişiyle sınırlı olacaktır ve ilk modülle beraber eğitim programı başladıktan sonra gruba dahil olmak mümkün olmayacaktır.

Çalışmamız İngilizce – Türkçe (ardışık çeviri) olarak gerçekleşecektir. (iki çevirmen görev alacaktır)

Think of the! On brand cialis for sale online PPD same this would’ve this best generic levitra like online payday loans – purchased. Seems I’m manufacturers cheapest viagra prices very. Write viagra on sale now but only kind http://edtabs-online24h.com/purchase-lexapro-5-mg-online/ Memorial one. This, just http://edtabsonline-24h.com/genuine-lexapro.html on instructions in payday 2 builds cheapest generic levitra india rub, have helps http://orderrxtabsonline.com/buy-cheapest-viagra/ for bottom Faced http://rxdrugs-online24h.com/2012/09/29/viagra-online-pharmacy-best-price my safely http://orderedtabs247.com/cialis-for-sales.php for amount did I first sales of levitra realize I best hair?

Eğitmenler: Jan Jacob Stam , Barbara Hoogenboom, Bibi Schreuder, Anton de Kroon

Çalışma Saatleri: 10:00 – 17:00

Öğlende 1,5 saat ara verilecektir.

Çalışma Yeri: Mete Cad. Park Apt. No:24 K.6 Gezi Parkı Taksim / İstanbul

 

Sertifikasyon: Uluslararası Çalışma sonunda katılımcılara Bert Hellinger Instituut Nederland ve UKDEM Uluslararası Konstelasyonlar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilecektir.

Jan Jacob Logo

 

 

 

 

I. MODÜL

Eğitmenler: Jan Jacob Stam ve Barbara Hoogenboom

Tarih: 8 – 9 – 10 Aralık 2017 (Cuma, Cumartesi, Pazar)

 • Organizasyonel sistem dinamiklerinin kendine özgü özellikleri
 • Düzen prensipleri
 • Kişisel ve sistemik vicdan
 • Danışanlarla konstelasyon çalışmaları
 • Küçük grup çalışmaları

 II. MODÜL

Eğitmenler: Bibi Screuder ve Barbara Hoogenboom

Tarih: Bildirilecektir (Cuma, Cumartesi, Pazar)

 • Konstelasyon becerileri kazandırma
 • Kolaylaştırıcının müdahaleleri
 • Konstelasyonlarda izlenecek rotalar

III. MODÜL

Eğitmenler: Barbara Hoogenboom ve Anton de Kroon

Tarih: Bildirilecektir (Cuma, Cumartesi, Pazar)

 • Kendine özgü Konstelasyon çeşitleri: Senaryolar, ürün-market konstelasyonları,

istişare-müzakere konstelasyonları, masa konstelasyonları, sistemik danışmanlık, sistemik koçluk

IV. MODÜL

Eğitmenler: Bibi Screuder ve Jan Jacob Stam

Tarih: Bildirelecektir (Cuma, Cumartesi, Pazar)

 • Süpervizyon
 • Etik değerler
 • Gelişmekte olan ve ortaya çıkan gelecek
 • Kişisel ve profesyonel tecrübelerin entegrasyonu
 • Konstelasyon kolaylaştırıcı olarak varoluşunuza müdahale eden kişisel dinamikler

 

Bert Hellinger Instituut Nederland katılımcılardan aşağıdaki bilgileri istemektedir.

 • Konstelasyon tecrübeniz
 • Şu anki profesyonel pozisyonunuz
 • Neden bu eğitime katılmak istiyorsunuz

(Lütfen bu bilgileri yazılı olarak info@konstelasyon.com adresine gönderiniz)

 

*** Bu uluslararası çalışma programı bu güne kadar dört değerli eğitmen ile sadece Hollanda Groningen’de Bert Hellinger Instituut Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Aynı kadro ile ilk defa Türkiye’de gerçekleştirebilecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu imkanı sağladığı için Sistemik Konstelasyonların Kurucusu Sevgili Jan Jacob Stam’a çok teşekkür ediyoruz.

Göksel Karabayır

UKDEM Kurucu Başkanı

Konstelasyon Kolaylaştırıcısı ve Eğitmeni

Kayıt yaptırmak için telefon ve e-mail yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

 UKDEM

Uluslararası Konstelasyonlar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Tel     : +90 533 399 27 52   Tel     : +90 212 245 29 42

+90 532 612 85 17                +90 224 245 20 75

Email : info@konstelasyon.com    www.konstelasyon.com   www.gokselkarabayir.com

 

Kategoriler
Genel

21/24 Temmuz 2016 KAZ DAĞLARI – HIZIR KAMP’da GÖKSEL KARABAYIR ile Aile, Organizasyon, İş, Travma ve Niyet Konstelasyon Çalışmaları

Bilgi Paylaşım Merkezi Organizasyonu ile
21/24 TEMMUZ 2016  (20 Temmuz gece çıkışlı)

KAZ DAĞLARI’NDA GÖKSEL KARABAYIR ile
AİLE, ORGANİZASYON, İŞ, TRAVMA VE NİYET KONSTELASYON ÇALIŞMALARI

IMG_7107

 DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN;
Travmalardan Arınma, Sembiyotik Dolanıklıklardan Kurtulma ve Sağlıklı Otonomiyle Buluşma
20 Temmuz Çarşamba saat 23.00 de yola çıkış,
21 – 22 – 23 Temmuz Hızır Kamp’ta konaklama,
24 Temmuz Pazar öğlen saatlerinde Hızır Kamptan çıkış
Doğal bir ortamda şehrin kalabalığı, gürültüsü ve yoğunluğundan sıyrılıp içsel ilerleyişinize yönelmek ister misiniz?
Konstelasyon çalışmalarını Hızır Kamp’ın mütevazi ve mistik doğası ile buluşturuyoruz.

Konstelasyon Çalışmaları her gün 10:00 – 13:00 ve 16:00 – 19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

http://www.hizirkamp.com
Kimler Konstelasyon Çalışmalarından Faydalanabilir?

 • Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar.
 • Dış çevreden gelen tetiklemelerle düzensiz ortaya çıkabilen öfke patlamaları yaşayanlar.
 • Alkol, uyuşturucu ve seks bağımlılığı yaşayanlar.
 • Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz kalanlar.
 • İlişkilerde yaşanan başarısızlıkların, karışıklıkların ve kargaşaların tarafları (Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar ile)
 • Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
 • Depresyon ve mutsuzluk yaşayanlar.
 • İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri.
 • Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket sahipleri, yöneticiler, departmanlar, çalışanlar).
 • Yaşamının yönünü amacını kaybettiğini düşünenler.
 • Tekrarlayan kazalar.
 • Kişisel yaratıcılığımızı ve otonomimizi kaybetmeden iç içe olduğumuz gruplara ait olmakta zorlananlar.
 • Kişisel göçler ya da daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
 • Kişisel travma yaşayanlar ya da önceki kuşakların yaşadığı travmaya dolanık yaşayanlar.
 • Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
 • Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da ayrı kalmak durumunda olanlar.
 • Aile sisteminde kaderi ağır olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
 • Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını çıkartamayıp mutsuz olanlar.
 • Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
 • İş yaşamında, bireyler ya da departmanlar arası yaşanan çatışmalar.
 • Aile sistemindeki dinamikleri, iş yaşamına (patronuna, yöneticisine ya da çalışma arkadaşlarına) yansıtanlar.
 • Şirket değiştirmeli miyim? Kendi işimi kurmalı mıyım?
 • Zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılarla yaşamlarını belirli sınırlara hapsolmuş biçimde sürdürenler.
 • Hastalıklar ve kronik sağlık problemleri yaşayanlar.

ÜCRET: 1.300 TL
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • 3 gece yarım pansiyon konaklama
 • Göksel Karabayır ile 3 günlük grup konstelasyonu çalışmaları
 • İstanbul – Hızır kamp arası gidiş / dönüş özel otobüs ile transfer
 • Yolculuk sigortası
 • 2 kişilik ağaç evlerde kişi başı ücret

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

 • Öğlen yemekleri(kredi kartı geçerli değildir)

      KESİN KAYIT İÇİN 250 TL KAPARO ALINACAKTIR.

     gezimiz Atlantik Turizm Seyahat Ltd Şti A grubu 2995 güvencesi altındadır.

Kayıt yaptırmak için telefon ve e-mail yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

 

UKDEM

Uluslararası Konstelasyonlar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Tel     : +90 533 399 27 52   Tel     : +90 212 245 29 42

+90 532 612 85 17                  +90 224 245 20 75

 

Email : info@konstelasyon.com    www.konstelasyon.com   www.gokselkarabayir.com